CARTA ASAT

Carta ASAT este dezvoltată în acord cu Declarația europeană a agriculturii susținute de comunitate. Ea include în detaliu valorile, principiile și angajamentele de bază pe care și le asumă toate persoanele implicate într-un parteneriat ASAT. Reprezintă, de asemenea, un document de referință pentru fiecare contract anual ASAT între producător și consumatori. O puteți citi în întregime aici

Principiile de funcţionare şi dezvoltare a parteneriatelor ASAT

1. Filozofia generală
Această Cartă defineşte valorile, principiile şi angajamentele la care trebuie să subscrie persoanele care doresc să facă parte dintr-un parteneriat ASAT.Parteneriatele ASAT au obiectivul de a contribui la dezvoltarea unei agriculturi durabile şi la promovarea unei economii solidare între oraş şi sat. Acestea urmăresc să asigure consumatorilor o alimentaţie sănătoasă, la un preţ corect și accesibil.
2. Definiţia generală a ASAT
Un ASAT este o asociere între un producător şi un grup de consumatori pentru susţinerea agriculturii ţărăneşti, având drept obiectiv prezervarea şi continuarea activităţii fermelor de proximitate, într-o logică a agriculturii durabile. În fapt, este vorba despre o agricultură ţărănească, echitabilă din punct de vedere social şi sănătoasă pentru consumatori și pentru mediul înconjurător. ASAT urmăreşte să asigure consumatorilor posibilitatea de a cumpăra la un preţ echitabil produse alimentare de calitate şi de a alege, în cunoştinţă de cauză, modul în care acestea sunt realizate. De asemenea, consumatorii au posibilitatea de a participa la prezervarea şi dezvoltarea unei activităţi agricole locale în respect faţă de principiile dezvoltării durabile.Fiecare parteneriat ASAT reuneşte un grup de consumatori şi un producător de proximitate într-un parteneriat exprimat printr-un contract de angajament, prin intermediul căruia fiecare consumator cumpără la începutul unui sezon o parte din producţia agricultorului, producţie ce îi este livrată periodic la un preţ constant. Producătorul se angajează să furnizeze produse de calitate în acord cu principiile Cartei ASAT.
3. Principiile generale ale ASAT

Parteneriatele ASAT respectă următoarele principii fondatoare:

 • producţie de dimensiune umană, adaptată tipurilor de cultură şi modului de creştere a animalelor specifice contextului local;
 • producţie care să respecte natura, mediul înconjurător şi animalele: dezvoltarea biodiversităţii culturilor, fertilităţii solului, producerea fără îngrăşăminte chimice de sinteză şi pesticide, gestionarea economică a apei;
 • bună calitate a produselor: din punct de vedere gustativ, al sănătăţii şi al mediului înconjurător;
 • sprijin pentru o agricultură ţărănească locală;
 • solidaritate şi legături active cu toţi actorii locali implicaţi pentru a menţine o agricultură durabilă şi un comerţ solidar;
 • respectul faţă de normele sociale în raport cu angajaţii fermei, incluzând aici şi personalul temporar (sezonier);
 • promovarea transparenţei în actele de cumpărare, în modul de producţie, de transformare(procesare) şi de vânzare a produselor agricole;
 • acompanierea producătorilor spre autonomie, înțeleasă drept capacitate de a fi stăpân pe propriile alegeri;
 • proximitatea producătorului şi consumatorilor este indispensabilă pentru o legătură directă între ei şi pentru a favoriza circuitul cel mai scurt al produselor alimentare;
 • un parteneriat ASAT pentru fiecare producător şi grupul său local de consumatori;
 • formalizarea şi respectarea contractelor în fiecare sezon între consumatori şi producători;
 • nici un intermediar între producător şi consumatori, nici un produs nu poate fi cumpărat de către producător şi revândut consumatorilor;
 • stabilirea în fiecare sezon a unui preţ echitabil între producător şi consumatori;
 • informare frecventă a consumatorilor cu privire la procesul de cultivare a produselor;
 • solidaritarea consumatorilor cu producătorul în timpul incidentelor naturale;
 • participare activă a consumatorilor ASAT, exprimată inclusiv prin responsabilizarea faţă de creşterea numărului de aderenţi;
 • sensibilizarea aderenţilor ASAT cu privire la particularităţile agriculturii ţărăneşti.
4. Crearea unui ASAT

Realizarea unui parteneriat ASAT se face la iniţiativa unui grup de consumatori motivaţi, care doresc să susţină o agricultură ţărănească de proximitate sau a unui producător. Odată identificat producătorul, grupul de inițiativă al consumatorilor va realiza cel puțin o vizită la ferma agricultorului. Consumatorii şi producătorul vor stabili împreună un mod de funcţionare în conformitate cu principiile acestei Carte, definitivând totodată şi contractul.

Respectul Cartei ASAT constituie condiţia iniţială pentru asocierea de tip ASAT între producător şi consumatori.

5. Reguli de funcţionare a unui ASAT
 • 5.1. Contractul
  • Contractul este stabilit între grupul de consumatori şi producător. Durata contractului este dată de sezonul agricol.Contractul cuprinde distribuția periodică a produselor de către agricultor într-un loc stabilit, o zi în care se realizează aceasta şi un orar regulat, precum şi un preț construit transparent prin înţelegere între consumatori şi producător. Contractul trebuie să precizeze lista cu produsele planificate, pe care producătorul urmărește să le furnizeaze periodic către consumatori.Consumatorii se angajează să plătească în avans produsele, în conformitate cu o modalitate precizată. Ei se angajează să găsească un înlocuitor, pentru situaţia în care trebuie să renunţe la contract. Producătorul se angajează să realizeze toate eforturile necesare pentru a răspunde angajamentelor sale de a furniza produse de calitate consumatorilor în cantitatea şi tranşele stabilite. 

 

 • 5.2. Cumpărarea de produse complementare
  • ASATienii care doresc achiziţionarea unor produse complementare (carne, brânză, fructe, produse apicole ș.a.) trebuie să creeze în mod obligatoriu un alt parteneriat ASAT. Ei vor identifica alţi posibili consumatori interesaţi de acest tip de produse. 

 

 • 5.3. Costul produselor furnizate
  • În sistemul ASAT, calculul preţului trebuie să ţină cont de costurile exploataţiei agricole. Modul de calcul al preţului trebuie să fie în totalitate transparent. Producătorul trebuie să furnizeze în mod constant informaţii către consumatori pentru a le permite acestora să verifice dacă termenii contractului sunt respectaţi.Dacă producătorul se găseşte într-o situaţie care nu-i permite furnizarea produselor în cantităţi suficiente şi acest lucru se întâmplă din motive independente de voinţa sa –calamitate naturală sau incidente meteorologice neprevăzute (secetă prelungită, variații mari de temperatură, expunerea culturii la ploi acide, grindină, invazii de dăunători ș.a.) –producătorul trebuie să informeze imediat consumatorii asupra acestui aspect.

 

 • 5.4. Producția
  • Modul de producție trebuie să respecte principiile Cartei ASAT. O structură ASAT şi consumatorii săi pot ajuta un agricultor să-şi dezvolte exploataţia spre un model de producţie în respect faţă de natură şi mediul înconjurător. În contractul cu agricultorul vor fi stabilite obiective clare de dezvoltare. Toate produsele trebuie să provină din exploataţia producătorului. Niciun produs nu poate fi cumpărat şi revândut. Pe de altă parte, orice alt produs complementar livrat în cadrul parteneriatelor ASAT trebuie să facă obiectul unui alt contract specific încheiat între consumatori și producător. Programarea produselor ce urmează să fie furnizate consumatorilor trebuie să se realizeze înainte de începerea unui sezon, prin consultări între producător şi consumatori. 

 

 • 5.5. Livrarea şi distribuţia
  • Livrarea trebuie să se realizeze în mod direct de către producător. Acest lucru este indispensabil pentru a păstra legătura între consumatori şi producător. Distribuţia se realizează cu ajutorul consumatorilor. Pe timpul vacanţei, fiecare membru ASAT trebuie să îşi găsească un înlocuitor pentru preluarea coşului. 

 

 • 5.6. Plata
  • Consumatorii se angajează financiar pe perioada unui sezon întreg. Ei vor efectua o plată în avans a coşurilor care le vor fi livrate. Obiectivul este de a permite producătorului să dispună de un fond de rulment suficient pentru a putea realiza investiţiile necesare sau pentru a acoperi diferite costuri cu pregătirea sezonului următor. Plata se realizează în una, două sau mai multe tranşe fixate prin înţelegerea dintre consumatori şi producător. Totodată, pot fi stabilite modalităţi specifice de plată pentru persoanele care au unele dificultăţi financiare.

 

 • 5.7. Comunicarea internă
  • Consumatorii şi producătorul vor folosi diferite moduri de comunicare în vederea difuzării informaţiei, derulării de acţiuni comune şi favorizării unui comportament transparent.

 

 • 5.8. Evaluarea
  • O activitate de evaluare a parteneriatului ASAT trebuie să se realizeze în mod periodic împreună cu toţi aderenţii. Acest fapt permite să se evalueze dacă obiectivele iniţiale şi Carta sunt respectate. De asemenea, aceste întâlniri contribuie la îmbunătățirea modului de funcţionare a parteneriatului, pentru a răspunde mai bine nevoilor consumatorilor.

 

 • 5.9. Pentru a merge mai departe
  • Membrii parteneriatului ASAT trebuie să reflecteze asupra continuităţii şi permanentizării activităţii. De asemenea, pot fi definite acţiuni care asigură creşterea angajamentului şi implicării din partea consumatorilor: investiţii solidare, cumpărare colectivă ș.a.m.d

Doneaza

Donează Asociația ASAT
RO13BTRLRONCRT0263555601

Afilieri internaționale

Parteneri cu organizatiile

chevron-down